شاعرانه ها

شاعرانه هایی از جنس تنهایی

شاعرانه ها

شاعرانه هایی از جنس تنهایی

مشخصات بلاگ
شاعرانه ها

قراره اینجا از خودم بنویسم از شعرهام از شعربازی های خودم و خواهرم و ....

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر» ثبت شده استخود گنه کاریم و از دنیا شکایت میکنیم

نیکِ خویش و بد ز آنها را حکایت میکنیم


گر کلاه خویش را قاضی کنیم بر کرده ها

چهره حق جانب خود را شماتت می کنیماسماعیل مقیمی